४ आश्विन २०८०, बिहीबार Thursday 21 September, 2023

आज तरकारीको मूल्य कति पुग्यो ? (सूचीसहित)

 बिहिबार, फाल्गुन ५ २०७८  

काठमाडौं। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार बिकास समितिले आजको तरकारीको मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ । समितिले जारी गरेको मूल्य सूचीका आधारमा बजारमा तरकारीको मूल्य निर्धारण गरिएको हुन् ।

समितिका अनुसार आज बिहीबार अदुवाको प्रतिकेजी औसत मूल्य ४० रुपैयाँ रहेको छ । रातो आलुको प्रतिकेजी औसत मूल्य २५ रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी, स्थानीय काउलीको प्रतिकेजी औसत मूल्य ४२ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको छ । यसैगरी, कागतीको प्रतिकेजी औसत मूल्य ११० काय भएको छ । भने, फलफूलमा केराको एक दर्जनको ११० र फुजी स्याउको मूल्य प्रतिकेजी औसत २६५ रहेको छ ।

अन्य तरकारीको मूल्य सूची यस्तो छः

वस्तु एकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
अंगुर(कालो) केजी रू. २०० रू. २५० २२५.००
अंगुर(हरियो) के.जी. रू. १२० रू. १५० १३५.००
अदुवा के.जी. रू. ३५ रू. ४५ ४०.००
अनार के.जी. रू. २५० रू. ३०० २७५.००
अमला के.जी रू. ७० रू. ८० ७५.००
अम्बा के.जी. रू. १०० रू. १२० ११०.००
आभोकाडो के.जी रू. ४०० रू. ५०० ४५०.००
आलु रातो के.जी. रू. २४ रू. २६ २५.००
आलु रातो(भारतीय) के जी रू. २२ रू. २५ २३.५०
आलु सेतो के.जी. रू. १९ रू. २० १९.५०
इमली के.जी. रू. १५० रू. १६० १५५.००
उखु प्रति वटा रू. १४० रू. १५० १४५.००
काउली तराई के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
काउली स्थानिय के.जी. रू. ३५ रू. ५० ४२.५०
काक्रो(लोकल) के.जी. रू. ११० रू. १३० १२०.००
काक्रो(हाइब्रीड) के जी रू. ५० रू. ६० ५५.००
कागती के.जी. रू. १०० रू. १२० ११०.००
किनु के.जी. रू. १०० रू. १२० ११०.००
किवि केजी रू. ४०० रू. ५०० ४५०.००
केरा दर्जन रू. १०० रू. १२० ११०.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) के जी रू. ३५० रू. ४०० ३७५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी रू. ९० रू. १०० ९५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी रू. ७० रू. ८० ७५.००
खु्र्सानी सुकेको के.जी. रू. ३२० रू. ३६० ३४०.००
खु्र्सानी हरियो के.जी. रू. १२० रू. १४० १३०.००
वस्तु एकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गाजर(तराई) केजी रू. २० रू. ३० २५.००
गाजर(लोकल) के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
गान्टे मूला के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
गुन्दुक के.जी. रू. २०० रू. २५० २२५.००
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
गोलभेडा सानो(तराई) के जी रू. ३० रू. ४० ३५.००
गोलभेडा सानो(भारतीय) के जी रू. ३० रू. ४० ३५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) के.जी. रू. २० रू. ३० २५.००
ग्याठ कोबी के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
घिउ सिमी(राजमा) केजी रू. ९० रू. १०० ९५.००
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी रू. ७० रू. ८० ७५.००
चमसूरको साग के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
चुकुन्दर के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
च्याउ(कन्य) के.जी. रू. ८० रू. १०० ९०.००
च्याउ(डल्ले) के जी रू. ३५० रू. ४०० ३७५.००
छ्यापी सुकेको के.जी. रू. ३२० रू. ३५० ३३५.००
छ्यापी हरियो के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
जिरीको साग के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
जुनार के.जी. रू. २०० रू. २५० २२५.००
टाटे सिमी के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) केजी रू. ७० रू. ८० ७५.००
तरबुजा(हरियो) के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
तरुल के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
ताजा माछा(छडी) के जी रू. ३०० रू. ३५० ३२५.००
वस्तु एकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
ताजा माछा(बचुवा) के जी रू. २४० रू. २६० २५०.००
ताजा माछा(मुंगरी) के जी रू. २५० रू. २७० २६०.००
ताजा माछा(रहु) के जी रू. २८५ रू. ३०० २९२.५०
तामा के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
तितो करेला के.जी. रू. १२० रू. १४० १३०.००
तोफु के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
तोरीको साग के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
नासपाती(चाइनिज) केजी रू. २२० रू. २५० २३५.००
निबुवा के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
पार्सले के.जी. रू. २०० रू. २५० २२५.००
पालूगो साग के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
पिंडालू के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
पुदीना के.जी. रू. ७०० रू. ८०० ७५०.००
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. रू. ५८ रू. ६० ५९.००
प्याज हरियो के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
फर्सी पाकेको के.जी. रू. २५ रू. ३० २७.५०
फर्सी हरियो(लाम्चो) के.जी. रू. २० रू. ३० २५.००
बकूला के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
बन्दा(तराई) केजी रू. २० रू. २५ २२.५०
बन्दा(नरिवल) केजी रू. १८ रू. २५ २१.५०
बन्दा(लोकल) के.जी. रू. २५ रू. ३० २७.५०
बरेला के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
ब्रोकाउली के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
भन्टा डल्लो के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
भन्टा लाम्चो के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
वस्तु एकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
भिण्डी के.जी. रू. १३० रू. १४० १३५.००
भुई कटहर प्रति गोटा रू. १४० रू. १५० १४५.००
भेडे खु्र्सानी के.जी. रू. १२० रू. १४० १३०.००
मटरकोशा के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
मूला रातो के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
मूला सेतो(लोकल) के.जी. रू. ८ रू. १२ १०.००
मेथीको साग के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
मेवा(नेपाली) के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
मेवा(भारतीय) केजी रू. ८० रू. १०० ९०.००
मौसम के.जी. रू. १२० रू. १४० १३०.००
रातो बन्दा के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
रायो साग के.जी. रू. १५ रू. २० १७.५०
रुख कटहर के.जी. रू. १२० रू. १४० १३०.००
लप्सी के.जी. रू. २५० रू. ३०० २७५.००
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. रू. २२० रू. २३० २२५.००
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. रू. १७० रू. १८० १७५.००
लसुन हरियो के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
लौका के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
सखरखण्ड के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
सजिवन के.जी. रू. २५० रू. ३०० २७५.००
सलगम के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
सुन्तला(नेपाली) के.जी. रू. १७० रू. १८० १७५.००
सुन्तला(भारतीय) केजी रू. १२० रू. १३० १२५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी रू. १५ रू. २० १७.५०
सेलरी के.जी. रू. १२० रू. १५० १३५.००
वस्तु एकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
सौफको साग के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
स्कूस के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु के.जी. रू. ८०० रू. ९०० ८५०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) केजी रू. ६० रू. ७० ६५.००
स्याउ(झोले) के.जी. रू. १८० रू. २०० १९०.००
स्याउ(फूजी) के जी रू. २५० रू. २८० २६५.००
हरियो धनिया के.जी. रू. ५० रू. ७० ६०.००
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू. २० रू. ३० २५.००

प्रतिक्रिया सबै